Inschrijvingen 2018 - 2019

- Nieuwe leerlingen: inschrijven kan op het secretariaat in ons hoofdgebouw (Schuttersstraat 7 te Stokkem) of via email naar academiedilsenstokkem@gmail.com

- Leerlingen die al ingeschreven waren voor het schooljaar 2017-2018 krijgen thuis een betalingsformulier toegezonden en moeten voor hun herinschrijving niet naar de academie komen.

- Het nieuwe schooljaar start op 1 september en loopt tot 30 juni.
Het inschrijvingsgeld* telt voor alle te volgen vakken, per schooljaar én per studierichting (muziek / theater / dans en beeldende kunst). Bij inschrijving ontvangt u een overschrijvingsformulier waarmee u de inschrijving kan betalen. Wij kunnen geen cash geld aanvaarden.

- Inschrijvingsleeftijd:

  • Kunstkriebels (domeinoverschrijdend): voor 6- en 7-jarigen
  • Domein Dans: vanaf 4 jaar
  • Domein Beeldende Kunst: enkel voor 6- t.e.m. 10-jarigen
  • Domein Muziek: vanaf 8 jaar
  • Domein Woord: vanaf 8 jaar
   
Tarieven (schooljaar 2018-2019)  
Jongeren (Geboren na 31/12/2000)  
Standaard tarief: € 86
Verminderd tarief *: € 63
   
18 tot 24 jaar: € 150
   
Volwassenen  
Standaard tarief:

€ 328

Verminderd tarief:

€ 150

!!! Betaalde inschrijvingsgelden kunnen niet worden terugbetaald !!!

 
* Verminderde tarieven gelden voor:
-Alle volwassenen 18-24 jaar
-Gezinskorting (2de inschrijving binnen 1 gezin)
-uitkeringsgerechtigde werklozen
-leefloners
-personen met een handicap (ten minste 66% invaliditeit)
-Residenten van een gezinsvervangend tehuis of een MPI
 
 
Formaliteiten te voldoen om recht te hebben op vermindering:
  • Elk verminderd tarief moet, ieder jaar opnieuw, gestaafd worden met een rechtsgeldig attest. Dit attest moet gedateerd zijn tussen 1 en 30 september van het lopende schooljaar en moet vóór 1 oktober op het secretariaat bezorgd worden. Zonder geldig attest kunnen wij de verminderingen niet toestaan en dient er bijbetaald te worden.
  • Elke leerling betaalt inschrijvingsgeld per domein . (bvb. Muziek en woord zijn 2 verschillende domeinen, bijgevolg 1x volledig en 1x met vermindering te betalen)